CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT LẮP MÁY - ĐIỆN CƠ MIỀN NAM HOTLINE: 0903 722 047

LIGHTNING PROTECTION SYSTEM

 

 

 

Earthing  Panel

Earthing Test Box

 

Lightning Air Terminal

Earthing Resistance testing