CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT LẮP MÁY - ĐIỆN CƠ MIỀN NAM HOTLINE: 0903 722 047

Công Trình Tiêu Biểu

 

 

 

Showa Gloves Project

Nagae Project

 

Meiwa Factory Project

Ojtex Factory Project

 

KINGJIM Factory Project 

CHUBU-RIKA  Project  

 

 

FUJIKURA Project 

Can Tho Bridge Project

 

YKK Factory Projectl

Takako Factory Project