CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT LẮP MÁY - ĐIỆN CƠ MIỀN NAM HOTLINE: 0903 722 047

Hệ Thống Cấp Điện Chính

 

 

 

Switch Yard

MV Main Distribution switchboard

 

LV Main Distribution Switchboard Panel

Generator 

 

Cable ladder & Conductor system  

Cable ladder & Conductor system  

 

 

Bus Duct 

HDPE Pipe underground

 

Distribution Panel

Production Panel