CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT LẮP MÁY - ĐIỆN CƠ MIỀN NAM HOTLINE: 0903 722 047

MVAC SYSTEM

  Install MVAC system on roof plan

MVAC system

 

Cooling pad system

Cooling pad system

 

Ventilation system for production

Ventilation system for production

 

Ventilation system for production

Ventilation system for production

 

MVAC system

MVAC system

 

MVAC system

MVAC system